Historia Barteru


Aby poznać historię barteru musimy cofnąć się 8000 lat wstecz do czasów starożytności. Już wtedy, 6000 lat przed naszą erą gospodarki plemion zamieszkujących dorzecza Eufratu i Tygrysu, funkcjonowały na zasadzie wymiany dobra za dobro. 3000 lat przed naszą erą z momentem pojawieniem się Fenicjan barter rozpowszechnił się na obszarze całego Morza Śródziemnego. Mogłoby się wydawać, że z chwilą wynalezienia pieniądza przez wcześniejszych propagatorów barteru tj. Fenicjan, wymiana barterowa zniknie. Nic bardziej mylnego! Pomimo wynalezienia pieniądza, w czasach średniowiecza barter dalej stanowił podstawową formę wymiany handlowej pomiędzy podróżującymi Europejczykami a ludami Azji.


XX wiek to prawdziwy czas renesansu wymiany barterowej. Wielki kryzys nazywany również wielką depresją który ujawnił się w latach trzydziestych dwudziestego wieku spowodował prawdziwą eksplozję barteru. Wobec spadku realnej wartości pieniądza ludzie zaczęli wymieniać się dobrami w zamian za inne dobra. Powstało również wiele firm które zaczęły zajmować się skupianiem i kojarzeniem przedsiębiorców oraz organizowaniem wymiany barterowej. Sytuacja w jakiej znalazła się gospodarka światowa w latach trzydziestych XX wieku doprowadziła do powstania barteru wielostronnego, za kolebkę którego uważana jest Szwajcaria. Pomimo nastania czasów prosperity wymiana barterowa nie zwalnia tempa. Powstaje coraz więcej firm trudniących się organizowaniem wymiany barterowej, a udział wymiany barterowej w rynku cały czas wzrasta. Powyższe potwierdzają statystki między innymi Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (United States Department of Commerce) które wskazują, iż na obecną chwilę nowoczesny barter stanowi 30 % światowych transakcji handlowych. Dodatkowo należy wskazać, że według niektórych źródeł w Stanach Zjednoczonych, których model gospodarki stawiany jest dla innych jako wzór do naśladowania prawie jedna trzecia wszystkich małych przedsiębiorców dokonuję wymiany barterowej zaś, aż 65 % procent firm z Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (New York Stock Exchange, NYSE) zaangażowanych jest w wymianę barterową.