CZYM JEST BARTER?

Jest to najstarsza forma wymiany handlowej dobra za dobro. Cechą charakterystyczną bareteru jest brak pieniądza w transakcji handlowej. Pomimo obecnej ery pieniądza barter nadal jest wykorzystywany. Pojawienie się pieniądza jako środka płatniczego oraz różnorodność dóbr, których wymiana wydawałaby się wręcz niemożliwa ze względu na ich nieekwiwalentność, nie spowodowały zniknięcia barteru. Pieniądze oraz rozmaitość dóbr zadziałały na wymianę barterową pozytywnie poprzez rozwój w postaci pojawienia się firm barterowych oraz pieniądza barterowego.


CO TO JEST PIENIĄDZ BARTEROWY?

Jest to forma środka płatniczego wykorzystywanego w wymianie barterowej do zrównoważenia wartości dóbr. Dzięki pieniądzowi barterowemu możliwa jest praktycznie wymiana każdego rodzaju dobra za inne dobro.


CZYM JEST BARTER WIELOSTRONNY?

Barter wielostronny to nic innego jak wymiana handlowa pomiędzy szerszą grupą podmiotów, którymi przeważnie są przedsiębiorcy. Barter wielostronny to transakcja handlowa pomiędzy więcej niż trzema podmiotami. Barter wielostronny najłatwiej zobrazować następującym przykładem: jeśli planujesz wymianę wykładzin podłogowych w siedzibie swojej firmy, ale przedsiębiorstwa produkujące lub dystrybuujące wykładzinę nie są zainteresowane twoimi produktami, potrzebują natomiast nowych krzeseł, to szukaj zakładu meblarskiego, który będzie chętny skorzystać z twoich towarów i usług. W zamian za swój towar Ty otrzymujesz krzesła, które później wymienisz na wykładzinę.


CZY WYMIANA BARTEROWA JEST NIEOPODATKOWANA SKORO ODBYWA SIĘ BEZ UDZIAŁU PIENIĄDZA?

Pomimo tego, iż wymiana barterowa odbywa się bez udziału pieniądza nie oznacza to, że jest nieopodatkowana. Za obowiązkiem rozliczenia się z fiskusem przemawia chociażby sam charakter umowy barterowej, w której mamy do czynienia z sytuacją, gdzie każda ze stron występuje w podwójnej roli będąc jednocześnie nabywcą i sprzedawcą.


JAK ZAWRZEĆ UMOWĘ BARTEROWĄ?

Biorąc pod uwagę fakt, że umowa barterowa jest umową nienazwaną, a co za tym idzie możemy ją kształtować według zasady swobody umów wyrażonej w art. 353¹ Kodeksu cywilnego, może być zawarta w dowolnej formie tj. ustnej, pisemnej itp. Jednakże pamiętajmy, iż dla celów dowodowych, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest umowa w formie pisemnej. Ważne jest również, co jest przedmiotem umowy barterowej. Niejednokrotnie bowiem, ze względu na przedmiot umowy, konieczne jest zachowanie formy szczególnej o której stanowi np. art. 158 Kodeksu cywilnego: „Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.”


CZY TRANSAKCJA BARTEROWA POLEGA NA WYMIANIE "RĘKA W RĘKĘ”?

Wymiana barterowa może polegać na wymianie ,,ręka w rękę”. Biorąc pod uwagę dzisiejsze realia gospodarcze, podmioty uczestniczące w wymianie barterowej muszą się liczyć z tym, że transakcja będzie rozciągnięta w czasie ze względu na transport lub charakter dobra, który podlega transakcji barterowej (np. usługi składającej się z świadczeń).


CO MOŻNA WYMIENIĆ W TRANSAKCJI BARTEROWEJ?

Dokonując transakcji barterowej możemy wymienić praktycznie wszystko. Niekoniecznie musi być to towar za towar albo usługa za usługę. Akceptowana jest także wymiana towaru za usługę. Istnieje tylko jeden warunek, bilans wartości wymienionych dóbr musi być zerowy.