Czy Transakcja Barterowa Polega Na Wymianie "ręka W Rękę”?
Wymiana barterowa może polegać na wymianie ,,ręka w rękę”. Biorąc pod uwagę dzisiejsze realia gospodarcze, podmioty uczestniczące w wymianie barterowej muszą się liczyć z tym, że transakcja będzie rozciągnięta w czasie ze względu na transport lub charakter dobra, który podlega transakcji barterowej (np. usługi składającej się z świadczeń).


Co Można Wymienić W Transakcji Barterowej?
Dokonując transakcji barterowej możemy wymienić praktycznie wszystko. Niekoniecznie musi być to towar za towar albo usługa za usługę. Akceptowana jest także wymiana towaru za usługę. Istnieje tylko jeden warunek, bilans wartości wymienionych dóbr musi być zerowy.

Historia Barteru

Aby poznać historię barteru musimy cofnąć się 8000 lat wstecz do czasów starożytności. Już wtedy, 6000 lat przed naszą erą gospodarki plemion zamieszkujących dorzecza Eufratu i Tygrysu, funkcjonowały na zasadzie wymiany dobra za dobro. 3000 lat przed naszą erą z momentem pojawieniem się Fenicjan barter rozpowszechnił się na obszarze całego Morza Śródziemnego. Mogłoby się wydawać, że z chwilą wynalezienia pieniądza przez wcześniejszych propagatorów barteru tj. Fenicjan, wymiana barterowa zniknie. Nic bardziej mylnego! Pomimo wynalezienia pieniądza, w czasach średniowiecza barter dalej stanowił podstawową formę wymiany handlowej pomiędzy podróżującymi Europejczykami a ludami Azji.

XX wiek to prawdziwy czas renesansu wymiany barterowej. Wielki kryzys nazywany również wielką depresją który ujawnił się w latach trzydziestych dwudziestego wieku spowodował prawdziwą eksplozję barteru. Wobec spadku realnej wartości pieniądza ludzie zaczęli wymieniać się dobrami w zamian za inne dobra. Powstało również wiele firm które zaczęły zajmować się skupianiem i kojarzeniem przedsiębiorców oraz organizowaniem wymiany barterowej. Sytuacja w jakiej znalazła się gospodarka światowa w latach trzydziestych XX wieku doprowadziła do powstania barteru wielostronnego, za kolebkę którego uważana jest Szwajcaria.

Pomimo nastania czasów prosperity wymiana barterowa nie zwalnia tempa. Powstaje coraz więcej firm trudniących się organizowaniem wymiany barterowej, a udział wymiany barterowej w rynku cały czas wzrasta. Powyższe potwierdzają statystki między innymi Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (United States Department of Commerce) które wskazują, iż na obecną chwilę nowoczesny barter stanowi 30 % światowych transakcji handlowych. Dodatkowo należy wskazać, że według niektórych źródeł w Stanach Zjednoczonych, których model gospodarki stawiany jest dla innych jako wzór do naśladowania prawie jedna trzecia wszystkich małych przedsiębiorców dokonuję wymiany barterowej zaś, aż 65 % procent firm z Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (New York Stock Exchange, NYSE) zaangażowanych jest w wymianę barterową.

Czym Jest Barter?
Jest to najstarsza forma wymiany handlowej dobra za dobro. Cechą charakterystyczną bareteru jest brak pieniądza w transakcji handlowej. Pomimo obecnej ery pieniądza barter nadal jest wykorzystywany.
Czym Jest Barter Wielostronny?
Barter wielostronny to nic innego jak wymiana handlowa pomiędzy szerszą grupą podmiotów, którymi przeważnie są przedsiębiorcy. Barter wielostronny to transakcja handlowa pomiędzy więcej niż trzema podmiotami.
Jak Zawrzeć Umowę Barterową?
Biorąc pod uwagę fakt, że umowa barterowa jest umową nienazwaną, a co za tym idzie możemy ją kształtować według zasady swobody umów wyrażonej w art. 353¹ Kodeksu cywilnego, może być zawarta w dowolnej formie tj. ustnej, pisemnej itp.