HowItWorks

banner zdjecia z krótkim tekstem
duży tytuł i pierwszy nagłówek, paragraf z tekstem o koncie, obok zdjęcie
drugi nagłówek, paragraf z tekstem o koncie, obok zdjęcie, odwrócone
zdjęcia w proporcji: 5:3:2:2(o naszym systemie)
trzeci nagłówek i zalety systemu, link do cennika, link do informacji o nas