Pogranicze Bez Barier

Poznaj nas!

odwiedź naszą stronę: Pogranicze Bez Barier

Fundacja Pogranicze Bez Barier powstała w 2013 roku. Fundatorem Fundacji i zarazem prezesem jest Bogumił Kanik, społecznie ratownik górski (ochotnik) Grupy Beskidzkiej GOPR. Pierwszą inicjatywą fundatora było utworzenie górskiego szlaku narciarskiego dla osób niewidomych. Fundacja współpracuje z lokalnymi samorządami pogranicza z terenu Polski, Słowacji, Czech, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych oraz z uczelniami wyższymi.

Opublikowane artykuły

brak dodanych artykułów.

Stworzone szkolenia

brak dodanych szkoleń.

Miejsce wykonywania działalności

Kod pocztowy 43-316
Miejscowość Bielsko-Biała
Ulica Starzyńskiego 13/10

Dane do faktury

NIP 547 214 97 23
Forma prawna
Bank Multibank
Nr konta 80 1140 2017 0000 4002 1307 0058
Kod Swift