Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Poznaj nas!

odwiedź naszą stronę: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Misja Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Misją Izby jest reprezentowanie środowiska przedsiębiorców i poprzez podejmowanie działań na rzecz przedsiębiorczości partnerskie wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego województwa śląskiego.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej od 1990 r. uczestniczy w życiu gospodarczym regionu, w budowaniu jego wizerunku i odradzaniu się tradycji samorządu gospodarczego, sięgającego w Bielskiem początku XIX wieku. Związek Przemysłowców Bielska, Białej i okolic - założony w 1809 roku, czy Izba Przemysłowo-Handlowa w Bielsku - datująca swoją obecność od pierwszych lat naszego stulecia, są wymownym dowodem rozwijanej od dziesięcioleci polityki gospodarczej miasta i regionu, dzisiaj powszechnie docenianej.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej jako samorząd gospodarczy reprezentuje interesy firm członkowskich oraz świata biznesu. Każde działanie Izby ukierunkowane jest na stymulowanie rozwoju lokalnego.


Opublikowane artykuły

brak dodanych artykułów.

Stworzone szkolenia

brak dodanych szkoleń.

Miejsce wykonywania działalności

Kod pocztowy 43-300
Miejscowość Bielsko-Biała
Ulica Wzgórze 19 (II piętro)

Dane do faktury

NIP 547-10-11-885
Forma prawna
Bank
Nr konta
Kod Swift