BARTER K.E.Y.

STREFA WOLNYCH ARTYKUŁÓW

Ostatnio dodane


Szkolenia BHP, PPOŻ, doradztwo i nadzór 150 zł
podgląd


doradztwo i szkolenia ADR, BHP, PPOŻ 650 zł
podgląd


Usługi doradcze, szkolenia dla firm. 100 zł
podgląd


szkolenie z technik sprzedaży 1230 zł
podgląd


Doradztwo podatkowe, obsługa podmiotów gospodarczych. 0 zł
podgląd


Tu ubezpieczysz się na miarę potrzeb i swoich możliwości 0 zł
podgląd


doradztwo biznesowe na start-up i rozwój Twojej firmy 1230 zł
podgląd

doradztwo i szkolenia ADR, BHP, PPOŻ
Doradztwo

Krótki opis
Szkolenia ADR, BHP, PPOŻ Doradztwo ADR - bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Audyt ADR. Specjalista d/s BHP.

650 (650 zł netto) zł
dostępna ilość: 1
dopuszczalny barter: 30 %


Pełny opis

Doradztwo ADR - bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Szkolenia ADR, BHP i PPOŻ.

Transport drogowy towarów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom, które obowiązują we wszystkich krajach Europy. Jest to Umowa Europejska ADR, w Polsce przyjęta w 2011r. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu postawić, na swój koszt, doradcę d/s ADR. Pracownicy prowadzący czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych powinni przejść szkolenie ADR w zakresie swoich obowiązków.

Doradca organizuje kursy ADR dla kierowców. Przeprowadza w firmie audyt ADR, w następującym zakresie:

a)    określenie warunków i sposobu przewozu towarów niebezpiecznych,

b)    dobór opakowań, oznakowanie sztuk przesyłki, stosowanie nalepek ostrzegawczych,

c) przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, jaka musi towarzyszyć transportowi towarów niebezpiecznych,

d) opracowywanie dokumentacji powypadkowej i pokontrolnej, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,

e)    obowiązkowe przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy.